Nulplusmaatregelen

Nulplusmaatregelen

Nulplus is een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat de doorstroming op de lokale wegen en de leefbaarheid van het gebied verbeteren.

Werkzaamheden vrijmaken fietspadtracé Oude Spoorbaan van start

Tegen de verleende omgevingsvergunning voor het fietspadtracé Oude Spoorbaan was een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze is op 4 augustus behandeld bij de Rechtbank Oost-Brabant. Op 12 augustus j.l. heeft deze Rechtbank uitspraak gedaan.

Uitstel werkzaamheden fietspad Oude Spoorbaantracé

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat de werkzaamheden rondom het fietspad Oude Spoorbaantracé waren gestart. Deze zijn nu met een maand uitgesteld.

Gemeenten starten met fietspad Oude Spoorbaantracé

De gemeenten Waalre en Valkenswaard kunnen starten met de aanleg van het fietspad Oude Spoorbaantracé Valkenswaard. De Raad van State, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, heeft op woensdag 8 juli uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Fietspad Oude Spoorbaantracé Valkenswaard.

Maatregelen Heijerstraat-Loveren, Westerhoven

De dorpsraad in Westerhoven heeft een klankbordgroep samengesteld in het kader van de Maatregelen Heijerstraat-Loveren. Samen met de dorpsraad en met name de klankbordgroep wil de gemeente Bergeijk komen tot concrete ontwerpen van maatregelen in het traject. Samen met ingenieursbureau Advin BV zijn er daarom een drietal klankbordgroep sessies georganiseerd. De 1e sessie is geweest op dinsdag 7 april 2015, de 2de op maandag 11 mei 2015. Download de presentaties via deze link.

Leefbaarheid Grenscorridor N69

Voor de betrokken partijen is de leefbaarheid van de kernen van groot belang. Zij verstaan onder leefbaarheid de luchtvervuiling, geluidsoverlast en barrierewerking als gevolg van verkeersbewegingen.

<<  1 2 3 [45  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait