Nulplusmaatregelen

Nulplusmaatregelen

Nulplus is een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat de doorstroming op de lokale wegen en de leefbaarheid van het gebied verbeteren.

Inloopavond Europalaan Valkenswaard 2 maart

De gemeente Valkenswaard organiseert op woensdag 2 maart een inloopavond over de volgende fases van de reconstructie van de Europalaan. De direct omwonenden zijn intussen per brief hiervoor uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom om op 2 maart binnen te lopen tussen 19.30 en 21.00 uur bij De Kunstkeuken, Markt 23 in Valkenswaard. Kijk voor meer info op de website van de gemeente Valkenswaard.

Nieuws over Europalaan Valkenswaard

Er wordt hard gewerkt aan de Europalaan in Valkenswaard. Volgens planning duren de werkzaamheden van fase 1(deel tussen Leenderweg en De Vest) en fase 2 (aan te leggen turborotonde Europalaan/De Vest) tot en met maart 2016. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Afsluiting Boevenheuvel

De afgelopen jaren zijn er diverse ernstige ongelukken gebeurd ter hoogte van de oversteek van de Boevenheuvel op de N397. De laatste jaren hebben de provincie en de gemeente al diverse attentie verhogende maatregelen getroffen om de veiligheid te verbeteren. Desondanks blijven ongevallen zich voordoen. Hoewel er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de verkeersstructuur tussen Bergeijk en Eersel, waar ook deze oversteek deel van uitmaakt,  zijn deze zware ongelukken voor de gemeente Bergeijk, provincie Noord Brabant en de gemeente Eersel aanleiding geweest om de mogelijkheden voor een afsluiting van deze oversteek te onderzoeken.

De afsluiting zal worden vormgegeven door de aanleg van twee landbouwsluizen, één op de Boevenheuvel en één op de Heuvelweg. In de periode vanaf maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december worden de werkzaamheden voor de aanleg van twee landbouwsluizen uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden worden de wegvakken Heuvelweg en Boevenheuvel afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroute gedurende de werkzaamheden wordt in twee richtingen aangegeven via Stokkelen, Schadewijkstraat, rotonde Schadewijk, Schadewijk en de Schaiksedijk.
Lees meer over deze nulplusmaatregel>>

Fietspad Oude Spoorbaan klaar voor gebruik

Op 4 december jl is het Fietspad over het Oude Spoorbaantracé tussen Waalre en Valkenswaard opengesteld voor fietsers. De werkzaamheden aan het fietspad en de bosrand naast het fietspad zijn klaar. De verlichting is geplaatst. Het fietspad is klaar en wordt al volop gebruikt. Er zijn al veel positieve reacties van gebruikers, zoals die van Herbert Tiemans. Hij schreef een artikel over het nieuwe fietspad. In het voorjaar van 2016, begin april, vindt de officiële opening van het fietspad plaats.

In de afgelopen maanden is het fietspad aangelegd, geasfalteerd en voorzien van lijnen en markeringen. Op twee locaties zijn faunatunnels onder begeleiding van een ecoloog aangelegd. De verlichting naast het fietspad en het straatmeubilair is aangebracht. Bosgroep heeft de afwerking van de natuurlijke bosrand uitgevoerd en de aansluitingen van het fietspad op de bestaande fietspaden in Valkenswaard en Waalre aangeplant. Visit Brabant paste de routes van de ruiterpaden, ATB-, fiets- en wandelroutes aan, aan de nieuwe situatie. Deze zijn weer opengesteld voor fietsers, ruiters en wandelaars.

Verlichting
Langs het gehele fietspadtracé is verlichting aangebracht. Bij het aanleggen van de verlichting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de veiligheid van de fietser, maar ook met de omgeving (natuur en omwonenden). Er is gekozen voor energiezuinige LED verlichting. Daarnaast is een speciaal verlichtingsplan voor het fietspad. Omdat het fietspad voornamelijk bedoeld is voor woon- werkverkeer, wordt de verlichting buiten de spitsuren gedoofd. De verlichting gaat niet in een keer uit, maar wordt langzaam gedimd. Dat gebeurt in twee fasen. Dit wordt aangekondigd op borden bij het begin van het fietspad.

Tracé fietspad
Het fietspad over het Oude Spoorbaantracé loopt van de Burgemeester Mollaan in Waalre tot de Geenhovensedreef in Valkenswaard. In het noorden begint het fietspad aan de Burgemeester Mollaan, waar de weg een bocht maakt richting de High Tech Campus in Eindhoven. Vandaar gaat het fietspad door de Waalrese bossen en kruist de Willibrorduslaan ter hoogte van Brasserie ’t Stationskoffiehuis. De fietser heeft geen voorrang op deze kruising. Verder naar het zuiden, tussen de Molenvenlaan en de zevensprong ter hoogte van de Bolksheuvel en Vlasrootlaan, zijn op twee locaties faunatunnels en geleideschermen aangebracht. Hier heeft het fietspad een aftakking richting Dommelen. Het fietspad gaat verder door de bossen richting het zuiden en komt uit in Valkenswaard, waar het aansluit op de fietspaden langs de Geenhovensedreef en Eindhovensweg / N69.

Meer info vindt u in de nieuwsbrief van de gemeente Waalre.

Infobijeenkomst Nulplusmaatregelen 2 sept. Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard organiseert op woensdag 2 september een tweede informatieavond over de zogeheten ‘Nulplusmaatregelen’ 2015. De bijeenkomst is een vervolg op de informatieavond van 10 maart.

<<  1 2 [34 5  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait