Nulplusmaatregelen

Nulplusmaatregelen

Nulplus is een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat de doorstroming op de lokale wegen en de leefbaarheid van het gebied verbeteren.

Omleiding Europalaan V'waard tijdens bouwvak

Tijdens de bouwvak ligt het werk aan de Europalaan in Valkenswaard even stil. De afgelopen weken is weer een aantal fasen afgerond en dat zorgt voor onder meer aangepaste omleidingen.

Er zijn weer grote stappen gezet in het project. Op 25 en 26 juli zijn de asfaltlagen tussen de Leenderweg en de Valkenierstraat aangebracht. Dit weggedeelte is sinds 1 augustus weer bereikbaar. Ook de toerit naar het Kerverijplein is weer open.

Dit alles heeft effect op de omleidingen. Aangezien het werk aan de kruising met de Leenderweg pas na het Bloemencorso op 11 sept. 2016 start en de kruising met de Valkenierstraat weer open is, krijgt het verkeer meer doorstroommogelijkheden. Doorgaand verkeer over de Europalaan is echter nog niet mogelijk. Klik hier voor een overzicht van de omleidingen in Valkenswaard tussen 1 aug. en 11 sept.

Na de bouwvak gaan de werkzaamheden verder op het weggedeelte tussen de Valkenierstraat en de Eindhovenseweg. Daarnaast zijn er bestratingswerkzaamheden aan de Parallelweg Oost. Vervolgens wordt na 11 september ook de kruising met de Leenderweg aangepakt. Hierdoor wijzigen de omleidingen wederom. De gemeente Valkenswaard communiceert deze tijdig met omleidingsborden, via de pers en op haar website.

Nieuwbrief Europalaan Valkenswaard juli 2016

De reconstructie van de Europalaan is één van de projecten die moeten zorgen voor een beter bereikbaar én leefbaar Valkenswaard.Concreet betekent het project veel aanpassingen aan de weg. Er komen rotondes, verkeerslichtinstallaties worden aangepast en delen van de weg worden verlegd. Veel maatregelen zijn bedoeld om eventuele overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.
U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Turborotonde De Vest Valkenswaard vanaf 3 juni open

De Turborotonde die de Europalaan verbindt met de Zuidelijke Randweg en De Vest in Valkenswaard nadert zijn voltooiing. Vanaf 3 juni is de rotonde weer open voor verkeer. Het definitieve fietspad en de aanpassing van de huidige bypass worden na die tijd nog aangepakt. Het verkeer op de rotonde zal hiervan geen hinder ondervinden. Meer info leest u in de nieuwsbrief van de reconstructie Europalaan van mei 2016.

Opening fietspad Oude Spoorbaantracé 14 april

Donderdagochtend 14 april a.s. openen gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouders José van Dijk van de gemeente Waalre en Mart Wijnen van de gemeente Valkenswaard  en Annemie Driessen, voorzitter van de Fietsersbond Zuidoost Brabant, het snelfietspad over het Oude Spoorbaantracé officieel. De opening vindt plaats rond 8.30 uur bij Brasserie het Stationskoffiehuis in Waalre.

Het fietspad loopt van Valkenswaard via Waalre naar Eindhoven en is een van de lokale (Nulplus)maatregelen die vanuit gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 is uitgevoerd. Automobilisten die maximaal 15 km van hun werk wonen, hebben hiermee een comfortabel, snel en aantrekkelijk alternatief voor het woon-werkverkeer. Ook scholieren en recreanten maken veel gebruik van het nieuwe fietspad. Gemiddeld maken 450 fietsers gebruik van het fietspad.

Het grenscorridorgebied kent al tientallen jaren problemen doordat er veel verkeer door de dorpen heen rijdt. De provincie Noord-Brabant en gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre/Aalst willen voor 2020 een nieuwe weg aanleggen die past in het landschap. Ook nemen ze voor die tijd extra verkeersmaatregelen. Dit fietspad is hiervan een voorbeeld. Tot 2025 investeren de partners samen met Waterschap De Dommel en natuurpartners zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Hierdoor kunt u straks rijden, leven en genieten in en van een mooi landschap en bent u sneller van A naar B doordat sluipverkeer vermindert en verkeer weer gaat rijden op de daarvoor geschikte wegen. Via deze bijzondere samenwerking investeert de regio in totaal investeert meer dan 250 miljoen euro. De regio zorgt op deze manier dat het grenscorridorgebied straks klaar is voor de toekomst.

<<  1 [23 4 5  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait