22 januari 2018

Zitting Raad van State 10 april 2018

De Raad van State heeft besloten pas op 10 april de zitting te houden over het Provinciaal Inpassingplan Grenscorridor N69. Zij heeft dit per brief gemeld. In deze brief geeft zij aan dat ze na de zitting binnen zes weken uitspraak wil doen, met daarbij de aanvulling dat deze termijn met ten hoogste zes weken verlengd wordt.

Vanwege het tijdstip van de zitting heeft de provincie de lopende aanbesteding voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69 Belgische grens – Eindhoven vier maanden verlengd. Zo kunnen eventuele wijzigingen n.a.v. de zitting van de Raad van State nog opgenomen worden in het contract. Met de verlenging gaat de provincie er vanuit dat de gunning van de opdracht nog steeds dit jaar kan plaatsvinden.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait