Nieuwe N69

Nieuwe N69

Er komt een nieuwe 2 x 1 baans 80 km verbinding, de 'Westparallel'.

Archeologisch onderzoek voor aanleg Westparallel

Voor de aanleg van de Westparallel nabij de N69 wordt een zogenaamd archeologisch verkennend veldonderzoek uitgevoerd, onder andere bij de stroomgebieden van de Keersop en de Run.

Geologische breuken langs het N69 tracé

Bureau Deltares heeft de geologische breuken in het N69 gebied en de invloed op de grondwaterstroming in kaart gebracht.

Nieuws uit Werkgroep Nieuwe Verbinding

De bestuurlijke werkgroep Nieuwe Verbinding zorgt voor een advies voor een voorkeursalternatief aan de Stuurgroep. Hierin worden een tracé én een mitigatie- en compensatieplan toegelicht. Uitgangspunt is een nieuwe 2 x 1-baans 80 km verbinding. In de Structuurvisie (deel E) is een zoekgebied vastgesteld om te bepalen waar deze nieuwe weg moet komen. PS hebben in 2012 deze Structuurvisie vastgesteld.

Onderzoek naar tracékeuze Westparallel

De provincie werkt met regionale partners aan het verbeteren van de doorstroming en leefbaarheid in de regio.

Optimalisaties

De werkgroep Nieuwe Verbinding heeft de verschillende tracés uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau uitgewerkt in optimalisatievarianten en de regio hierbij om advies gevraagd. Op 26 juni heeft de Stuurgroep deze vastgesteld en daarmee de opdracht aan Adviesbureau Tauw gedefinieerd.

<<  1 2 3 4 [5

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait