Nieuwe N69

Nieuwe N69

Er komt een nieuwe 2 x 1 baans 80 km verbinding, de 'Westparallel'.

Inloopbijeenkomsten 25 juni en 1 juli Informatiecentrum N69

De aanleg van de nieuwe N69 heeft voor sommigen gevolgen en kan veel vragen oproepen. Daarom organiseren we twee inloopbijeenkomsten om bewoners en ondernemers, die op of bij het nieuwe tracé wonen, de gelegenheid te geven om vragen te stellen aan diverse experts. Deze zijn op donderdag 25 juni van 9.00 uur tot 18.00 uur en op woensdag 1 juli van 9.00 uur tot 21.00 uur in het informatiecentrum Grenscorridor N69 aan Braambos 5 in Westerhoven.

25 en 30 juni: inloopavonden Kempenbaan West

Gemeente Veldhoven houdt op donderdag 25 juni en dinsdag 30 juni 19.00 tot 21.30 uur openbare inloopbijeenkomsten over de werkzaamheden aan Kempenbaan West, de aansluiting met de A67 en de nieuwe N69. U bent van harte uitgenodigd.

Onderzoeken voor nieuwe N69

Binnenkort starten in het Grenscorridorgebied de onderzoeken voor het realiseren van de nieuwe verbinding N69. Daarbij kunt u denken aan: archeologisch onderzoek, flora en fauna onderzoek, grondmechanisch onderzoek, geohydrologisch onderzoek en historisch bodem onderzoek. U leest er meer over in deze flyer.

Overige ruimtelijke ontwikkelingen

Naast de nieuwe N69, de aanvullende (Nulplus)maatregelen en de Gebiedsimpuls zijn ook voor zeven andere ruimtelijke ontwikkelingen procesafspraken opgenomen in het Gebiedsakkoord. Deze ontwikkelingen zijn geen onderdeel voor het Gebiedsakkoord, maar beïnvloeden de gebiedsontwikkeling wel.

Provincie neemt voorkeursalternatief N69 van regio over

De provincie stemt in met het voorkeursalternatief dat de regio heeft voorgedragen voor de nieuwe ligging van de N69 Eindhoven – Belgische grens.

<<  1 2 3 [45  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait