Nieuwe N69

Nieuwe N69

Er komt een nieuwe 2 x 1 baans 80 km verbinding, de 'Westparallel'.

Aanleg Westparallel niet meer ter discussie

De Raad van State heeft woensdag 17 mei 2017 laten weten dat de provincie Noord-Brabant nog twee punten technisch dient te herstellen voor goedkeuring van het Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor N69 (PIP N69).

Extra zitting Raad van State

De Raad van State heeft besloten op 26 januari een extra zitting te houden voordat ze een besluit kan nemen over het Provinciaal Inpassingplan Grenscorridor N69.

Herverkaveling Grenscorridor N69

Het vrijwillige ruilen van grond in het grenscorridorgebied, die nodig is voor de aanleg van de nieuwe N69, wordt voortgezet. De partners proberen samen met de direct betrokkenen tot goede oplossingen te komen. Met de tussenuitspraak van de Raad van State heeft de provincie Noord-Brabant ook het formele traject van onteigening gestart. Dat is een traject dat tot wel twee jaar kan duren. In de formele procedure van grondverwerving moet de provincie deze stap zetten, maar de vrijwillige gesprekken gaan gewoon door.

Grote oogst inspiratiebijeenkomst over de Nieuwe N69

Hoe krijgen we de Nieuwe N69 ‘duurzaam & groen’? Met die vraag gingen provinciale collega’s uit verschillende disciplines en enkele betrokkenen uit het gebied op donderdag 7 juli jl in een brainstormsessie aan de slag. Zij bezochten het informatiecentrum N69 in Westerhoven hiervoor om goede ideeën te bedenken. In groepen gingen de deelnemers in gesprek over de technische aanleg en/of over de landschappelijke en ruimtelijke inpassing van de weg.

IMG 20160707 102011

Bodemonderzoeken als voorbereiding op nieuwe N69

Momenteel is de provincie bezig met de voorbereiding voor het contract voor de aanleg van de nieuwe N69.

<<  1 2 [34 5 6  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait