Nieuwe N69

Nieuwe N69

Er komt een nieuwe 2 x 1 baans 80 km verbinding, de 'Westparallel'.

Uitspraak Raad van State: plannen voor aanleg N69 onherroepelijk

De Raad van State heeft op 13 juni 2018 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische planologische procedures voor de nieuwe provinciale weg tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden.

Beheerovereenkomst belangrijke stap voor aansluiting N69 op de A67

Op woensdag 7 maart 2018 hebben gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat een beheerovereenkomst ondertekend. Daarin worden afspraken gemaakt over de aanleg en het beheer en onderhoud van de nieuwe aansluiting N69 op de Rijksweg A67, de Kempenbaan en Zilverbaan. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Veldhoven zetten hiermee een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Provincie koopt stalderingsmeters in De Kempen

Bent u bezig uw veehouderij te beëindigen? En ligt deze in gemeente Oirschot, Eersel, Bladel, Bergeijk of Reusel-De Mierden? Dan is de provincie geïnteresseerd in uw stalderingsmeters.

Bied uw stalderingsmeters aan
Wij nodigen u uit om uw stalderingsmeters aan te bieden aan de provincie Noord-Brabant. Een voordeel is dat de provincie de vergoeding al gedurende de sloop of herbestemming in termijnen betaalt.

Hoe werkt het?
U kunt uw aanbieding met de aangeboden stalderingsmeters indienen tot en met 25 april 2018. Het inschrijfformulier en meer informatie over de procedure vindt u hier.

Zitting Raad van State 10 april 2018

De Raad van State heeft besloten pas op 10 april de zitting te houden over het Provinciaal Inpassingplan Grenscorridor N69. Zij heeft dit per brief gemeld. In deze brief geeft zij aan dat ze na de zitting binnen zes weken uitspraak wil doen, met daarbij de aanvulling dat deze termijn met ten hoogste zes weken verlengd wordt.

Provincie start met aanbestedingsprocedure N69

Vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State op de plannen voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69 Belgische grens – Eindhoven start de provincie alvast de aanbestedingsprocedure van het project.

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait