Nieuwe N69

Nieuwe N69

Er komt een nieuwe 2 x 1 baans 80 km verbinding, de 'Westparallel'.

Boskalis start met voorbereidingen voor aanleg nieuwe N69

Op 19 december 2018 hebben provincie Noord-Brabant en Boskalis het contract getekend voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69. De aannemer kan aan de slag!

Bekijk het ontwerp op de kaart

Van het referentieontwerp Nieuwe Verbinding N69 is een interactieve kaart gemaakt. U ziet daarop een concept ontwerp dat nog nader uitgewerkt wordt door provincie en Boskalis.

Boskalis gaat nieuwe N69 bouwen en maakt de weg energie-neutraal

Aannemer Boskalis Nederland BV krijgt van de provincie Noord-Brabant de opdracht om de nieuwe provinciale weg N69 tussen de A67 en de Luikerweg aan te leggen. De aannemer kwam als beste uit de prijs-kwaliteit-vergelijking bij de Europese aanbesteding door onder andere het aanbod om van de N69 een energie-neutrale weg te maken.

Onderhoudswerkzaamheden N69 bij Borkel en Schaft

Vooruitlopend op de geplande reconstructie van de N69 staat er in december 2018 onderhoud aan het asfalt gepland zodat de weg komende winter veilig en bereikbaar blijft.

Gemeente Veldhoven zet vaart achter aanleg Kempenbaan West

Op maandag 10 september worden maatregelen behandeld in de beeldvormende raad om uiteindelijk te komen tot het aanleggen van Kempenbaan West. In deze raadsvergadering worden de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen met de raad gedeeld.

Veldhoven en de regio hebben groot belang bij het realiseren van de aansluiting op de A67 waar onder andere de N69 Nieuwe verbinding op aansluit. Het belang voor de regio is dat de leefbaarheid in de kernen van Waalre en Valkenswaard (N69) sterk wordt verbeterd evenals de mobiliteit in en van de regio. Ook wordt hiermee de westelijke ontsluitingsroute (WOR) voor Veldhoven afgerond en wordt de bereikbaarheid op De Run sterk verbeterd.

Lees hierover meer op de website van gemeente Veldhoven

[12 3 4 5  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait