Nieuwe N69

Nieuwe N69

Er komt een nieuwe 2 x 1 baans 80 km verbinding, de 'Westparallel'.

Gemeente Veldhoven zet vaart achter aanleg Kempenbaan West

Op maandag 10 september worden maatregelen behandeld in de beeldvormende raad om uiteindelijk te komen tot het aanleggen van Kempenbaan West. In deze raadsvergadering worden de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen met de raad gedeeld.

Veldhoven en de regio hebben groot belang bij het realiseren van de aansluiting op de A67 waar onder andere de N69 Nieuwe verbinding op aansluit. Het belang voor de regio is dat de leefbaarheid in de kernen van Waalre en Valkenswaard (N69) sterk wordt verbeterd evenals de mobiliteit in en van de regio. Ook wordt hiermee de westelijke ontsluitingsroute (WOR) voor Veldhoven afgerond en wordt de bereikbaarheid op De Run sterk verbeterd.

Lees hierover meer op de website van gemeente Veldhoven

Uitspraak Raad van State: plannen voor aanleg N69 onherroepelijk

De Raad van State heeft op 13 juni 2018 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische planologische procedures voor de nieuwe provinciale weg tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden.

Bekijk het ontwerp op de kaart

Van het referentieontwerp Nieuwe Verbinding N69 is een interactieve kaart gemaakt. U ziet hier een concept ontwerp dat nog nader uitgewerkt wordt door provincie en de te selecteren aannemer.

Beheerovereenkomst belangrijke stap voor aansluiting N69 op de A67

Op woensdag 7 maart 2018 hebben gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat een beheerovereenkomst ondertekend. Daarin worden afspraken gemaakt over de aanleg en het beheer en onderhoud van de nieuwe aansluiting N69 op de Rijksweg A67, de Kempenbaan en Zilverbaan. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Veldhoven zetten hiermee een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Provincie koopt stalderingsmeters in De Kempen

Bent u bezig uw veehouderij te beëindigen? En ligt deze in gemeente Oirschot, Eersel, Bladel, Bergeijk of Reusel-De Mierden? Dan is de provincie geïnteresseerd in uw stalderingsmeters.

Bied uw stalderingsmeters aan
Wij nodigen u uit om uw stalderingsmeters aan te bieden aan de provincie Noord-Brabant. Een voordeel is dat de provincie de vergoeding al gedurende de sloop of herbestemming in termijnen betaalt.

Hoe werkt het?
U kunt uw aanbieding met de aangeboden stalderingsmeters indienen tot en met 25 april 2018. Het inschrijfformulier en meer informatie over de procedure vindt u hier.

[12 3 4 5  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait