26 september 2017

Veel animo voor inloopinformatiebijeenkomst LEADER Grenscorridor N69

Wist je dat er een netwerk is van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden die samen willen bouwen we aan een beter leven in het Grenscorridorgebied? Zij organiseerden op 20 september jl een informatiebijeenkomst over het nieuwe subsidieprogramma LEADER Grenscorridor N69.

De bijeenkomst was druk bezocht. Een goed signaal dat het leeft in het Grenscorridorgebied! In een presentatie kreeg men meer info over de subsidieregeling, maar ook al rondlopend kon men informatie opdoen. Voor bezoekers die al een goed idee hadden en wilden weten hoe dit moet worden omgezet naar een subsidieaanvraag, was er de workshop ‘Van idee naar aanvraag’.

Nederland heeft voor de komende programmaperiode 20 LEADER-gebieden aangewezen. De provincie Noord-Brabant heeft als enige LEADER-gebied in Brabant Grenscorridor N69 aangewezen. Vrij uniek dus en iets om trots op te zijn! Meer informatie over LEADER is te vinden op deze pagina.

in gesprek

Enkele reacties
Op deze mooie laatste zomerdag konden we genieten van een feestelijke opening en een toast uitbrengen op de toekomst van LEADER. Ik heb ervaren dat een ieder erg content is met het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant om per 27 juni de regeling vast te stellen. We zien allen uit naar de eerste definitieve aanvragen.
Ir J.H.M. (José) van Dijk, LAG-lid

Door de workshops was er ruim gelegenheid om inspiratie op te doen door het uitwisselen van elkaars ideeën onder de begeleiding van twee ervaren projectuitvoerders. De LAG leden stonden mensen te woord die even wilden sparren over hun plannen. Hoe de aanvraag van subsidie in zijn werk gaat kon men horen tijdens één van de presentaties die Stimulus verzorgde. Wie wilde snuffelen kwam aan zijn trekken en wie al met voorstellen rondliep werden geholpen. Een mooie promotie wat LEADER het gebied te bieden heeft: bottom-up initiatieven mogelijk maken die in ten minste één van de vier pijlers van de LOS passen.
Siegfried Willems, POP-coördinator

Tijdens de workshop ‘van idee naar aanvraag’ hanteerde we het ‘intervisie model’ dit uiten zich in een vragenvuur met betrekking tot mijn initiatief. Enorm interessant, het doorvragen gaf me nieuwe inzichten en mogelijkheden over hoe ik mijn plannen concreter kon maken. Mede door de diverse samenstelling van de workshop: boeren, ondernemers, ontwerpers etcetera ontstonden er nieuwe ideeën. Mijn conclusie van deze middag is dat ik door middel van actieve instanties en ondernemers in het gebied meer draagvlak kan creëren rondom het thema diversiteit. 
Wouter Corvers, Ontwerper in de publieke ruimte

In de workshop hebben we met gebruik van het intervisiemodel door kunnen praten over de verschillende initiatieven.  De inbrengers waren positief en enthousiast over deze workshop methode. De ingebrachte plannen en ideeën waren veelbelovend maar algemeen was de eindconclusie dat er nog wel enig (samen) werk nodig was voor een definitieve aanvraag. Mooi om te zien was dat er ter plekke al connecties werden gemaakt. Projectideeën koppelen  in de eerste fase kan zeker helpen.
Paul Schellekens, workshopleider

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait