26 oktober 2015

Subsidieprogramma POP3 Brabant open

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Brabant (POP3 Brabant) opent per 2 november 2015. Innovatie vormt de rode draad in het POP3 Brabant.

De drie maatregelen die in deze eerste tranche worden opengesteld stimuleren elk de innovatie van het platteland in verschillende fasen van het innovatieproces: ontwikkeling, eerste uitrol door koplopers en brede uitrol.  De drie eerste tenders op het gebied van innovatie en verduurzaming van het platteland betreffen een bedrag van in totaal € 7,3 miljoen. Subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend binnen de tenderperiode van 2 november tot en met 11 december 2015. Het gaat specifiek om de volgende openstellingen:

1. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven voor het informeren van groepen landbouwers over innovaties die leiden tot minder grondstoffengebruik of zelfs het sluiten van nutriëntenkringlopen op hun bedrijf. Doel is meer efficiëntie, minder emissies en verbetering van de bodem- en waterkwaliteit om te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.

2. Innovaties voor precisiebemesting op landbouwbedrijven. Met deze openstelling wordt de landbouwsector uitgedaagd om te investeren in innovatieve systemen voor precisiebemesting die leiden tot hogere bedrijfsresultaten en lagere milieubelasting. Focus ligt op praktijkrijpe innovaties die nog nauwelijks worden toegepast maar potentieel hebben voor brede uitrol.

3. Samenwerking voor innovaties voor het openstellen en exploiteren van een testfaciliteit. Met deze openstelling worden agrarische ondernemers gestimuleerd hun bedrijfsfaciliteiten, via nieuwe samenwerkingsvormen en door de benodigde investeringen, open te stellen voor derden om innovaties te ontwikkelen en te testen. De op te zetten of toegankelijk te maken testfaciliteiten zijn gericht op het testen en praktijkrijp maken van innovaties die leiden tot duurzamere landbouwproductiesystemen, nieuwe verdienmodellen en producten of diensten met toegevoegde waarde.

Wilt u ondersteuning bij het doen van een aanvraag? Door contact op te nemen met het servicepunt subsidies van het Huis van de Brabantse Kempen kunt geïnformeerd worden over de mogelijkheden.
Contactpersoon: Thomas Bakker
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
mobiel: 06-55173633

europa

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait