03 april 2018

Gebiedscoördinator voor landbouwondernemers

Gebiedscoördinator voor landbouwondernemers

De provincie heeft land- en tuinbouworganisatie ZLTO subsidie verleend voor de inzet van een gebiedscoördinator voor het gebied Grenscorridor N69. De gebiedscoördinator dient als een verbindend persoon in het veld, die via keukentafelgesprekken en bijeenkomsten ideeën van landbouwondernemers verder brengt, de koppeling legt naar het programma landbouw en de verbinding kan leggen met de andere thema’s van de gebiedsimpulsmaatregelen.

Hiermee draagt ZLTO bij aan de concretisering van het gehele uitvoeringsprogramma Gebiedsimpuls N69. Alle landbouwondernemers in het gebied zullen worden betrokken, dus leden en niet- ZLTO leden.

Gebiedscoördinator ZLTO
De gebiedscoördinator van ZLTO gaat een verkenningsonderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van de volgende projecten van het landbouwprogramma: 

  • kavelruil, verkavelen voor groei; 
  • ontsluiting landbouwverkeer en vee; 
  • klimaatadaptieve / Peilgestuurde drainage; 
  • centrale beregeningsleiding; 
  • inrichtingsmaatregelen erfafspoelwater.

De taken van de gebiedscoördinator zijn; 

  • projectideeën genereren en deze omzetten naar projectvoorstellen met een integrale doelstelling gericht op de thema’s landbouw, natuur, landschap, water en recreatie; 
  • vragen van agrarische ondernemers oppakken en coördineren zodat er een passend gevolg op gegeven wordt; 
  • verbinden van ideeën, vragen en projectvoorstellen tussen agrariërs, burgers en andere gebiedspartijen; 
  • een versnelling aan te brengen in de uitvoering van het Ontwikkelingsprogramma Landbouw.

Subsidie voor gebiedsimpuls Grenscorridor N69
In het gebiedsakkoord van de Grenscorridor N69 zijn afspraken gemaakt om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren in de N69-regio. Deze impuls richt zich op de thema’s landbouw, natuur, landschap, water en recreatie en komt naast de compensatie en mitigatie die verplicht is bij de aanleg van een infrastructurele verbinding. Voor de gebiedsimpuls zijn inmiddels voor alle thema’s en gebieden uitdagende projectvoorstellen in voorbereiding. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven van partijen die hier een bijdrage aan leveren.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait