25 april 2016

Start uitvoering beekherstel Beekloop

Waterschap De Dommel is samen met Natuurmonumenten en de gemeente Bergeijk gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Beekloop. In de bospercelen bij de Borkelsedijk zijn bomen gekapt om het tracé vrij te maken waar de nieuwe meander komt te liggen. Het beekherstel en de herinrichting van het beekdal is ook gestart en gebeurt in fases. Dit heeft te maken met de bescherming van de aanwezige flora en fauna. Kijk voor meer info op http://www.dommel.nl/nieuws/2015/02/start-uitvoering-beekherstel-beekloop.html

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait