25 februari 2015

Integraal gebiedsplan Gebiedsimpuls gereed

De gebiedsimpuls zorgt dat de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt verhoogd. De Bestuurlijke-en Ambtelijke Werkgroep Gebiedsimpuls werken gezamenlijk aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma Gebiedsimpuls. Inmiddels is de rapportage integrale ontwerpen / planstudies afgerond. De samenwerkingspartners kunnen nu starten met de uitvoering van de gebiedsimpuls.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait