14 november 2016

Gezamenlijke aanpak Dommeldal de Hogt

Gemeenten Waalre, Eindhoven en Veldhoven hebben de handen ineengeslagen om het gebied Dommeldal de Hogt een impuls te geven. Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Gemeenten hebben eind oktober deze ondertekend. Ook Brabant Water, waterschap de Dommel, ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Particulieren Grondgebruik en provincie Noord-Brabant ondersteunen de overeenkomst en hebben deze mede-ondertekend.

Voor het gebied Dommeldal de Hogt is een ambitiekaart opgesteld. Hierin is ruimte voor o.a. natuur, werken en landbouw opgenomen. De partijen zetten zich de komende jaren in om een fijne leef- en werkomgeving te maken die past bij het groene imago van Brainport. Samen met bewoners en bedrijven uit het gebied worden de ideeën van de ambitiekaart uitgewerkt tot deelprojecten.
Er is al met een aantal werkzaamheden gestart, zoals de aanleg van fietspaden en het verbeteren van de fietsonderdoorgang onder de Hogt. Kijk voor meer info over dit deelproject op de pagina van Dommeldal de Hogt.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait