25 februari 2014

11 gebieden om te investeren

11 gebieden om te investeren

De samenwerkende partijen hebben elf gebieden aangewezen waar zij de meeste kansen zien voor het realiseren van de Gebiedsimpuls. Voor elk van deze gebieden hebben de partners een lijst van mogelijke verbeteringen geïnventariseerd en benoemd.

Deze gebieden zijn:

  • Dommeldal-Waalre
  • Run-Grootgoor
  • Keersop-Riethoven
  • Keersop-Westerhoven
  • Keersop-Bergeijk

De uitwerking en de realisatie van de Gebiedsimpuls gebeurt in nauwe samenhang met de verdere uitwerking van de infrastructurele, aanvullende en compenserende maatregelen.

Financiering

De provincie staat garant voor een bedrag van 12 miljoen euro om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. De partijen gaan gezamenlijk naar extra financieringsbronnen zoeken om de gebiedsimpuls zo groot mogelijk te maken.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait