Integraal Gebiedsplan

Integraal Gebiedsplan

Deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering komt bovenop de compenserende en aanvullende maatregelen die verplicht zijn bij de aanleg van een infrastructurele verbinding.

Start uitvoering beekherstel Beekloop

Waterschap De Dommel is samen met Natuurmonumenten en de gemeente Bergeijk gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Beekloop. In de bospercelen bij de Borkelsedijk zijn bomen gekapt om het tracé vrij te maken waar de nieuwe meander komt te liggen. Het beekherstel en de herinrichting van het beekdal is ook gestart en gebeurt in fases. Dit heeft te maken met de bescherming van de aanwezige flora en fauna. Kijk voor meer info op http://www.dommel.nl/nieuws/2015/02/start-uitvoering-beekherstel-beekloop.html

Valkenswaard genomineerd Wandelgemeente 2016

De gemeenten Valkenswaard, Ameland en Castricum zijn genomineerd voor de Wandelgemeente van het Jaar 2016. Deze gemeenten springen er op een bijzondere manier uit voor wandelaars. De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door ‘te voet’, de wandelkrant van Nederland.

Beoordeling
Verslaggevers van ‘te voet’ zijn afgereisd naar De Grote Drie en hebben ter plekke de mooiste route van de gemeente beoordeeld. Daarbij is onder meer gekeken naar het percentage onverharde paden, rustpunten, horeca onderweg, afwisseling in het landschap, exclusiviteit voor de wandelaar, bereikbaarheid en informatie.

Meestemmen
De beoordelingen van de genomineerden verschijnen in de eerstkomende editie van wandelkrant ‘te voet’. Iedereen kan tot en met 15 april 2016 op www.wandelkrant.nl stemmen voor de favoriete wandelgemeente. Zowel de stem van de lezer als die van de redactie bepaalt uiteindelijk de winnaar voor de Wandelgemeente van het Jaar 2016. 

Subsidieprogramma POP3 Brabant open

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Brabant (POP3 Brabant) opent per 2 november 2015. Innovatie vormt de rode draad in het POP3 Brabant.

Gedeputeerden op werkbezoek

Gedeputeerden Van der Maat en Van den Hout zijn op donderdag 15 oktober 2015 op werkbezoek geweest in het Grenscorridorgebied. Zij hebben een goed gesprek gehad met regionale bestuurders over de uitdagingen van de gebiedsontwikkeling.

Integraal gebiedsplan Gebiedsimpuls gereed

De gebiedsimpuls zorgt dat de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt verhoogd. De Bestuurlijke-en Ambtelijke Werkgroep Gebiedsimpuls werken gezamenlijk aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma Gebiedsimpuls. Inmiddels is de rapportage integrale ontwerpen / planstudies afgerond. De samenwerkingspartners kunnen nu starten met de uitvoering van de gebiedsimpuls.

<<  1 2 3 4 5 [67  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait