Integraal Gebiedsplan

Integraal Gebiedsplan

Deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering komt bovenop de compenserende en aanvullende maatregelen die verplicht zijn bij de aanleg van een infrastructurele verbinding.

Landbouwinspiratiedag 12 juli wordt verzet

De inspiratiedag Landbouw, die gepland staat op dinsdag 12 juli, wordt verzet. De ZLTO plant een nieuwe datum na de zomervakantie. Veel ondernemers in het plangebied van de N69 zijn getroffen door hoge waterstanden, en vervolgens door de extreme storm met ijsvormingen. Er is veel schade aan gewassen en kassen, loodsen, schuren en woningen. Gezien deze omstandigheden vindt de ZLTO een inspiratiesessie niet gepast. Zie verder ook de brief van ZLTO. Deze dag is verplaatst naar donderdag 24 november en wordt gehouden bij gemeenschapshuis Den Eijkholt in Luyksgestel.

Handtekeningen onder IMPULS voor Grenscorridorgebied N69

Provincie Noord-Brabant en de regionale samenwerkingspartners uit het Grenscorridorgebied N69 hebben op 1 december 2016 het IMPULS-uitvoeringsconvenant ondertekend.

Valkenswaard Wandelgemeente van 2016

De gemeente Valkenswaard is gekozen tot Wandelgemeente van het jaar 2016. Deze jaarlijkse verkiezing is georganiseerd door 'Te Voet', dé wandelkrant van Nederland. Wethouder Hetty Tindemans, (toerisme en recreatie en natuurbeleid), ontving vandaag de prijs, een bronzen beeld, uit handen van hoofdredacteur Frank Hamdorff. Dat vond plaats in het molenhuis van de Venbergse Molen, bij Natuurpoort De Malpie, een unieke locatie in Valkenswaard en startpunt voor allerlei tochten door de natuur.
Voor 2016 waren naast Valkenswaard, de gemeenten Castricum en Ameland genomineerd. Lees meer>

Waterschap De Dommel onderzoekt grond- en oppervlaktewater

Waterschap De Dommel zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water. Voor de gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 is zij actief aan de slag gegaan met de grond- en oppervlaktewater modellering langs de Run, Keersop en Beekloop. Vanuit deze gebiedsontwikkeling werken partijen onder andere aan de aanleg van de nieuwe weg, maar ook aan de opgaven voor Natura2000, beekherstel, verdrogingsbestrijding en het verbeteren van de waterhuishouding van de landbouw. Het waterschap gebruik daarbij modellen om de effecten van maatregelen te bepalen op het grond- en oppervlaktewater. Om een goed beeld te krijgen over effecten van bijvoorbeeld de aanleg van de nieuwe weg, het verhogen van de waterstand in natuurgebied of het verlagen van peil in landbouwgebied, is informatie nodig van detailontwatering op percelen in die omgeving. Het gaat daarbij om bodemhoogte, maaiveldhoogte en waterpeil bij van de kleinere waterlopen langs wegen, in landbouw- en natuurgebied.

Landmeetbureau Geomij heeft de opdracht gekregen om deze detailontwatering de komende maanden in te gaan meten. Zij zijn op maandag 25 april gestart met hun werkzaamheden. Geomij begint bij Beekdal de Run. Planning is dat zij daar half juni klaar zijn met hun werkzaamheden en doorgaan voor werkzaamheden bij beekdal de Keersop. Deze duren tot ongeveer eind augustus. De eigenaren van percelen die grenzen aan de in te meten waterlopen zijn inmiddels per brief geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Start uitvoering beekherstel Beekloop

Waterschap De Dommel is samen met Natuurmonumenten en de gemeente Bergeijk gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Beekloop. In de bospercelen bij de Borkelsedijk zijn bomen gekapt om het tracé vrij te maken waar de nieuwe meander komt te liggen. Het beekherstel en de herinrichting van het beekdal is ook gestart en gebeurt in fases. Dit heeft te maken met de bescherming van de aanwezige flora en fauna. Kijk voor meer info op http://www.dommel.nl/nieuws/2015/02/start-uitvoering-beekherstel-beekloop.html

<<  1 2 3 4 [56  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait