Integraal Gebiedsplan

Integraal Gebiedsplan

Deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering komt bovenop de compenserende en aanvullende maatregelen die verplicht zijn bij de aanleg van een infrastructurele verbinding.

33 Miljoen euro voor Brabantse boeren

Brabantse platteland Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3).

Subsidieregeling Leefgebied van de Bij binnenkort open

Op 9 januari 2017 opent de subsidieregeling Leefgebied van de bij. De provincie Noord-Brabant wil projecten ondersteunen die een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van het leefgebied van wilde bijen in het landelijk gebied. Projecten buiten de bebouwde kom waarbij een ecoloog is betrokken met ervaring van wilde bijen komen voor  maximaal 50% cofinanciering, tot max € 40.000, in aanmerking. Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u hier vinden. De subsidie kan worden ingezet om een (extra) impuls te geven aan ecologisch bermbeheer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de provincie Noord-Brabant.

Bijeenkomst Natuur in Eigen Hand 18 januari 2017

Interesse om zelf natuur te realiseren? Denk daarbij aan b.v. een boomgaard beheren, voedselbos of ervoor zorgdragen dat een uniek stukje natuur of landschap blijft behouden? Meld je dan aan voor de bijeenkomst ‘Natuur in Eigen Hand’ op 18 januari 2017 van 17 tot 20 uur in café Dudok Tilburg.  IVN Brabant, Provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant willen met deze bijeenkomst initiatiefnemers ondersteunen bij de realisatie van ideeën.  Aanmelden kan door het sturen van een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.van IVN Brabant. Zet in de e-mail je naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer.

Gezamenlijke aanpak Dommeldal de Hogt

Gemeenten Waalre, Eindhoven en Veldhoven hebben de handen ineengeslagen om het gebied Dommeldal de Hogt een impuls te geven. Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Gemeenten hebben eind oktober deze ondertekend. Ook Brabant Water, waterschap de Dommel, ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Particulieren Grondgebruik en provincie Noord-Brabant ondersteunen de overeenkomst en hebben deze mede-ondertekend.

Voor het gebied Dommeldal de Hogt is een ambitiekaart opgesteld. Hierin is ruimte voor o.a. natuur, werken en landbouw opgenomen. De partijen zetten zich de komende jaren in om een fijne leef- en werkomgeving te maken die past bij het groene imago van Brainport. Samen met bewoners en bedrijven uit het gebied worden de ideeën van de ambitiekaart uitgewerkt tot deelprojecten.
Er is al met een aantal werkzaamheden gestart, zoals de aanleg van fietspaden en het verbeteren van de fietsonderdoorgang onder de Hogt. Kijk voor meer info over dit deelproject op de pagina van Dommeldal de Hogt.

Inloopavond 22 nov. Waalre druk bezocht

Op 22 november organiseerde gemeente Waalre een inloopavond van het project Dommeldal de Hogt. Bezoekers konden tijdens de avond de plannen inzien voor de nieuwe fietspaden en de natuurcompensatie. Veel inwoners en geïnteresseerden uit de omgeving waren aanwezig. Deze plannen maken onderdeel uit van het ambitieplan Dommeldal de Hogt dat bestuurders van de samenwerkende partijen hebben vastgesteld.

Fietspaden
De nieuwe fietspaden verbinden straks de bestaande fietsroutes in het gebied. Hierdoor wordt het gebied toegankelijker. Het gaat om het tracé Oost West en Dommeldal Oost. Door de beoogde aanleg van 2 bruggetjes over de Dommel zijn er straks ook meer verbindingen tussen de verschillende gemeenten. De fietspaden worden waar mogelijk vrij van de bestaande zandpaden in het gebied gelegd en er worden bomen en struiken langs de route geplant. De fietspaden worden gemaakt van GEOCRETE. Dit materiaal wordt gemaakt door de bestaande bodem op te pakken en te vermengen met cement. De fietspaden krijgen dan een natuurlijke uitstraling die past bij het gebied. Op plaatsen waar ook landbouwverkeer over de fietspaden rijdt zullen deze extra breed worden aangelegd. Hierbij worden de randen van grasbetonstenen gemaakt. Voor de fietspaden worden in de eerste helft van 2017 de benodigde vergunningen aangevraagd bij de gemeenten, waterschap en rijkswaterstaat. Eind 2017 zullen de paden aangelegd worden. Het project wordt betaald uit de subsidieregeling ‘Gebiedsimpuls N69' en 'subsidieregeling ‘Brainport Avenue’.

Natuurcompensatie
Er wordt een ecologische verbinding aangelegd tussen de Dommel en de bossen in het noorden van Waalre. Deze verbinding is voor de flora en fauna van belang. Zo ook voor de levendbarende hagedis. Deze hagedis is heel zeldzaam, maar in Waalre komt hij in een klein gebiedje voor. De nieuwe natuur wordt aangelegd ter compensatie van de natuur die is verdwenen in Waalre Noord, door de ontwikkeling van een woonwijk en door de aanleg van het fietspad op het Oude Spoorbaantracé. De kosten worden dan ook betaald uit het natuurcompensatiefonds van deze projecten. De gebieden waar de natuur op komt zijn al vastgelegd in het bestemmingsplan. De aanleg van de natuur is gepland in 2017.

20161122 193448V1

<<  1 2 3 [45 6 7  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait