Integraal Gebiedsplan

Integraal Gebiedsplan

Deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering komt bovenop de compenserende en aanvullende maatregelen die verplicht zijn bij de aanleg van een infrastructurele verbinding.

Veel animo voor inloopinformatiebijeenkomst LEADER Grenscorridor N69

Wist je dat er een netwerk is van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden die samen willen bouwen we aan een beter leven in het Grenscorridorgebied? Zij organiseerden op 20 september jl een informatiebijeenkomst over het nieuwe subsidieprogramma LEADER Grenscorridor N69. De bijeenkomst was druk bezocht. Een goed signaal dat het leeft in het Grenscorridorgebied! In een presentatie kreeg men meer info over de subsidieregeling, maar ook al rondlopend kon men informatie opdoen. Voor bezoekers die al een goed idee hadden en wilden weten hoe dit moet worden omgezet naar een subsidieaanvraag, was er de workshop ‘Van idee naar aanvraag’.

Wandelen door natuur en historie in Bergeijk

Uit het Eindhovens Dagblad van 29 september 2017:

In Bergeijk aan de zuidkant van het dorp gelegen is nieuwe wandelroute ‘Luchtkasteel en Hoekerbeemden’ geopend. Op initiatief van de Heemkundekring Bergeijk en de gemeente Bergeijk is in 2013 een wandelpad aangelegd op een cultuurhistorisch terrein van ongeveer 5,5 ha tussen het riviertje de Keersop en de kern Bergeijk. Het eerdere wandelgebied is aan de zuidkant van de Keersop uitgebreid met ongeveer 23 hectare van Staatsbosbeheer. Het nieuwe wandelgebied is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeente Bergeijk, de Heemkundekring Bergeijk, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant, die mede bijgedragen heeft in het kader van de Gebiedsimpuls Grenscorridor N69.
Lees het hele bericht.

Uitnodiging Kick-off Skills Lab project - 13 oktober 2017

De agrofood sector in de Brabantse Kempen behoort in Nederland tot een van de grootste goederen producerende bedrijfstakken. De sector staat voor ingrijpende veranderingen onder invloed van markttrens en technologische ontwikkelingen. Daarvoor is goed gekwalificeerd personeel en innovatief vermogen nodig. De instroom van medewerkers in de sector blijft echter achter. Ook hebben bedrijven moeite met het vinden van de juiste bijscholingscursussen.

Inloopinformatiebijeenkomst LEADER Grenscorridor N69 20 september a.s.

Het Grenscorridorgebied werkt aan de toekomst, help je mee? Wist je dat er een netwerk is van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden die samen willen bouwen aan een beter leven in het Grenscorridorgebied? Zij organiseren op 20 september a.s. een informatiebijeenkomst over het nieuwe subsidieprogramma LEADER Grenscorridor N69.

[12 3 4 5  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait