Integraal Gebiedsplan

Integraal Gebiedsplan

Deze ruimtelijke kwaliteitsverbetering komt bovenop de compenserende en aanvullende maatregelen die verplicht zijn bij de aanleg van een infrastructurele verbinding.

LEADER-subsidie voor Natuurbelevingscentrum op oude vuilstortplaats in Waalre

De subsidie LEADER is bedoeld voor lokale initiatieven die een positieve impuls geven aan de gebiedsontwikkeling van het grenscorridorgebied. Onlangs is een tweede subsidieaanvraag positief beoordeeld. Het paviljoen zal gerealiseerd gaan worden op de unieke locatie in Park De Meeris te Waalre

Aankoopmogelijkheid percelen voor natuurbeheer in gebied De Keersop

Waterschap De Dommel organiseert op maandag 1 oktober een openbare bijeenkomst over de mogelijkheid tot aankoop van percelen voor natuurbeheer in het gebied van de Keersop. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in het informatiecentrum Grenscorridor N69 in Westerhoven.

Informatiebijeenkomst LEADER-subsidie Grenscorridor N69 4 oktober 2018

Wist je dat er een subsidieprogramma is voor initiatieven die het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier maken? Op 4 oktober 2018 organiseert de Commissie LEADER in het kader van het Europese LEADER programma een informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers.

Eerste subsidie LEADER toegekend

De subsidie is bedoeld voor lokale initiatieven die bijdragen aan het verbeteren en aantrekkelijker maken van het grenscorridorgebied.

Gebiedscoördinator voor landbouwondernemers

De provincie heeft land- en tuinbouworganisatie ZLTO subsidie verleend voor de inzet van een gebiedscoördinator voor het gebied Grenscorridor N69. De gebiedscoördinator dient als een verbindend persoon in het veld, die via keukentafelgesprekken en bijeenkomsten ideeën van landbouwondernemers verder brengt, de koppeling legt naar het programma landbouw en de verbinding kan leggen met de andere thema’s van de gebiedsimpulsmaatregelen.

[12 3 4 5  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait