09 februari 2015

Werkzaamheden informatiecentrum N69 gestart

De provincie opent dit voorjaar nog een informatiecentrum Grenscorridor N69 aan Braambos in Westerhoven. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart. 

Provincie Noord-Brabant, gemeenten en belangenorganisaties hebben gezocht naar een oplossing om de al tientallen jaren durende leefbaarheids­ en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. De provincie Noord-Brabant investeert met alle partijen hiervoor circa 200 miljoen euro in het hele gebied. Er komt een oplossing voor regionaal  en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbetert:
1) Er komt een nieuwe verbindingsweg (Westparallel)
2) Aanvullende verkeerskundige maatregelen (Nulplusmaatregelen)
3) Verbeteringen voor natuur, water, milieu, landschap,  landbouw en recreatie (Gebiedsimpuls)

Volgens de huidige inzichten kan de nieuwe  weg in 2018 in gebruik genomen worden,  De Nulplusmaatregelen en de Gebiedsimpuls  zullen meer tijd vergen. De uitvoering daarvan kan doorlopen tot 2025. Er is echter al veel te vertellen over het project en de provincie wil u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Daarom opent zij dit voorjaar nog een informatiecentrum Grenscorridor N69 aan Braambos in Westerhoven. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart.

In het informatiecentrum vindt u meer info over de drie onderdelen. We brengen u verder graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uiteraard melden we u wanneer de deuren van het infocentrum officieel open kunnen en wat de openingstijden worden.

Werkzaamheden informatiecentrum N69 gestart

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait