09 februari 2016

Weer uitstel uitspraak Raad van State over PIP

De Raad van State heeft in een nieuwe brief laten weten naast het uitstel van zes weken nog zes extra weken nodig te hebben voor haar advies over het provinciaal inpassingsplan Grenscorridor N69.

De Raad van State heeft op 16/17 november jl zitting gehouden over het provinciaal inpassingsplan 'Grenscorridor N69' en maakte daarna per brief kenbaar binnen een verlengd termijn van 12 weken een uitspraak te doen over het plan.

De provincie Noord-Brabant had hierover een  brief ontvangen begin februari waarin de Raad van State aangeeft dat zij naar verwachting binnen deze termijn geen uitspraak kan doen. In een nieuwe brief die dateert van 14 maart jl heeft zij aangegeven ook aan deze termijn niet te kunnen voldoen. In verband hiermee is de termijn opnieuw verlengd met zes weken. Op basis van deze brief verwacht de provincie uiterlijk half mei 2016 een uitspraak van de Raad van State. 

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Hun besluit is nodig voor een onherroepelijke vaststelling van het provinciaal inpassingsplan Grenscorridor N69.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait