16 juni 2015

Raad van State stelt zitting N69 uit

Raad van State heeft de geplande zitting over Grenscorridor N69 van 9 juli 2015 uitgesteld naar een nog nader te bepalen tijdstip, omdat het eerst nog advies wil ontvangen van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).

Dit is een onafhankelijk en onpartijdig adviesorgaan, die Raad van State adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. Het is gebruikelijk dat de StAB wordt ingeschakeld bij grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals Grenscorridor N69. De provincie hecht aan zorgvuldige besluitvorming, en begrijpt de beslissing van Raad van State.

Voorbereiding realisatie gaat door
Aangezien er momenteel geen onomkeerbare activiteiten worden uitgevoerd, kan de provincie doorgaan met de voorbereiding van de realisatie van de weg N69. Zij voert gesprekken met grondeigenaren en gebruikers om landbouw, natuur, recreatie, landschap en water zo optimaal mogelijk te maken in het grenscorridorgebied. De “lichte” veldonderzoeken (w.o. peilbuizen, flora en fauna onderzoek) vinden momenteel plaats. De zwaardere veldonderzoeken (w.o. archeologisch, bodemstabiliteit, niet gesprongen explosieven) staan ingepland voor het najaar.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait