28 september 2017

PS stellen opnieuw gewijzigd PIP N69 en 1e herziening vast

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken hierbij bekend dat Provinciale Staten van Noord- Brabant (PS) bij besluit van 22 september 2017 het opnieuw gewijzigde provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69’ hebben vastgesteld.

Het provinciaal inpassingsplan maakt een nieuw aan te leggen verbindingsweg mogelijk tussen de bestaande N69 (Luikerweg) en de A67 en is op 9 september 2016 door Provinciale Staten vastgesteld. Het plan is aangepast ter voldoening aan de tussenuitspraak van de Raad van State d.d. 17 mei 2017. Door het besluit van PS kan Raad van State een definitief oordeel geven over het PIP Grenscorridor N69 en het onherroepelijk maken. De verwachte uitspraak is eind 2017.

PS hebben op 22 september jl tevens het provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – 1e herziening’ vastgesteld. Bij de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp voor de Nieuwe Verbinding N69 is gebleken dat enkele aanpassingen noodzakelijk zijn om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Hiervoor is een beperkte administratieve herziening van het inpassingsplan noodzakelijk. De uitgangspunten van het oorspronkelijke inpassingsplan blijven onveranderd.

Beide plannen en bijbehorende documenten zijn beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl
De directe links zijn:
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va03
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va01

De plannen zijn ook te vinden in de inspraakviewer op:
www.brabant.nl/ipn69
www.brabant.nl/herziening1n69

(onder documenten staan alle documenten).

Zie voor meer informatie ook de kennisgeving over het gewijzigd provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69’ en de kennisgeving over het provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69- 1e herziening’.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait