01 februari 2016

Inspraak herziene versie Provinciaal Inpassingsplan N69

GS hebben het provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69’ op een aantal punten herzien. U heeft inspraak op deze herziene versie van woensdag 3 februari tot en met dinsdag 15 maart 2016.

Gedeputeerde Staten hebben het provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69’ op een aantal punten herzien. Het gaat om het inpassingsplan voor de nieuwe N69 Eindhoven – Belgische grens dat Provinciale Staten op 31 oktober 2014 hebben vastgesteld. Bij de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp voor de N69 is gebleken dat enkele aanpassingen noodzakelijk zijn om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Hiervoor is een beperkte administratieve herziening van het inpassingplan nodig. De uitgangspunten van het inpassingplan blijven onveranderd.

De bijbehorende documenten kunt u vanaf 3 februari 2016 downloaden via:

Inzien en reageren 
Waar u het ontwerp van de herziening kunt inzien, hoe u kunt reageren en wat er gebeurt met uw reactie, leest u in deze aankondiging. U vindt hierin ook meer informatie over de crisis en herstelwet.

Inlichtingen
Voor meer informatie over het ontwerp van de herziening kunt u contact opnemen met het Brabant Loket van de provincie via telefoonnummer 073 – 681 28 12. Of breng een bezoek aan het informatiecentrum Grenscorridor N69, Braambos 5 in Westerhoven (op maandag en woensdag geopend van 10-16 uur). Het infocentrum is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 040-2015330.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait