15 juli 2014

Geen verrassingen in reacties plan N69

Er zijn circa 150 reacties ontvangen op het Provinciaal Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. Tussen de reacties, voornamelijk  van bewoners en lokale bedrijven/agrariërs, zaten geen verrassingen.

Daarnaast hebben vrijwel alle betrokken gemeenten en andere regionale partners hun op- en aanmerkingen gegeven over de nieuw aan te leggen weg tussen de Luikerweg in Valkenswaard-Zuid en de A67 bij Veldhoven. Ze gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het gaat over natuur, inpassing van de weg, geluid, aansluiting van de nieuwe weg op de N397, A67 en Luikerweg, samenhang met nulplusmaatregelen en gebiedsimpuls, bereikbaarheid (o.a. Keersopperdreef) van en levensvatbaarheid voor agrarische bedrijven en ontwerp van (lokale) verbindingen. Ook over het ontwerp van de nieuwe weg zijn reacties binnen gekomen.

Wat gebeurt er met de reacties?
Alle zienswijzen worden samengevat in een Nota van Zienswijzen en voorzien van een reactie. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of het plan op onderdelen moet worden aangepast. Alle ingezonden zienswijzen gaan samen met de Nota van Zienswijzen, het advies van de Commissie voor de m.e.r. en andere wettelijke adviseurs en de reactie van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten. Nadat zij het PIP hebben vastgesteld, is het nog mogelijk om beroep in te stellen op het PIP bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voordat het plan onherroepelijk wordt. De start van de aanleg van de weg is voorzien in 2015.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait