20 juli 2016

Gedeputeerde Staten bespreken tussenuitspraak Raad van State

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de gebreken die de Raad van State (RvS) heeft geconstateerd in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 te herstellen.

Dit door het doorvoeren van vier juridisch/administratieve reparaties in de regels van het PIP en twee op de kaart die bij het PIP hoort. Naast deze inhoudelijke wijzigingen is in de verantwoording naar de RvS een aanscherping opgenomen van de realisering van de compensatieopgave die gepaard gaat met de nieuwe N69. Dit onderwerp staat op de agenda van Provinciale Staten op 9 september a.s.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait