Algemeen

Zienswijze concept Provinciaal Inpassingsplan

De provincie heeft eind oktober 2013 ingestemd met de ligging van een nieuwe verbindingsweg tussen de bestaande N69 (Luikerweg) en de A67 tot aan de Locht in Veldhoven en het profiel van het regionaal voorkeursalternatief.

Advies commissie Milieu Effect rapportage

De commissie m.e.r. heeft een advies gegeven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Grenscorridor N69.

Vragen? Kom naar gemeentehuis Bergeijk!

Hebt u vragen over het project Grenscorridor N69? Dan kunt u vanaf 2 april 2014 elke woensdag tussen 10-16 uur binnenlopen bij het gemeentehuis in Bergeijk waar enkele projectteamleden van Grenscorridor N69 vanaf dan werken.

Raad van State stelt zitting N69 uit

Raad van State heeft de geplande zitting over Grenscorridor N69 van 9 juli 2015 uitgesteld naar een nog nader te bepalen tijdstip, omdat het eerst nog advies wil ontvangen van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB).

<<  2 3 4 5 6 [7

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait