Algemeen

Gedeputeerde Staten bespreken tussenuitspraak Raad van State

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de gebreken die de Raad van State (RvS) heeft geconstateerd in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 te herstellen.

Mathijs Kuijken in Stuurgroep N69

Frank van der Meijden, oud-wethouder/wielrenfanaat heeft de gemeente Bergeijk verlaten om burgemeester van Laarbeek te worden.

Uitspraak Raad van State uitbreiding Grenscorridor N69

De Raad van State heeft een tussenadvies afgegeven over het  Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69.

Weer uitstel uitspraak Raad van State over PIP

De Raad van State heeft in een nieuwe brief laten weten naast het uitstel van zes weken nog zes extra weken nodig te hebben voor haar advies over het provinciaal inpassingsplan Grenscorridor N69.

Inspraak herziene versie Provinciaal Inpassingsplan N69

GS hebben het provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69’ op een aantal punten herzien. U heeft inspraak op deze herziene versie van woensdag 3 februari tot en met dinsdag 15 maart 2016.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait