Algemeen

Aangepaste openingstijden informatiecentrum

De openingsdagen van het informatiecentrum zijn aangepast. Het informatiecentrum is tot nader bericht alleen nog op woensdagen geopend. U bent op woensdagen tussen 10 uur en 16 uur van harte welkom op Braambos 5 in Westerhoven.

Op woensdag 27 december 2017 en woensdag 3 januari 2018 is het informatiecentrum gesloten.

PS stellen opnieuw gewijzigd PIP N69 en 1e herziening vast

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken hierbij bekend dat Provinciale Staten van Noord- Brabant (PS) bij besluit van 22 september 2017 het opnieuw gewijzigde provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69’ hebben vastgesteld.

Aangepaste openingstijden infocentrum

Gedurende de zomervakantieperiode zijn de openingstijden van het infocentrum Grenscorridor N69 aangepast:

AED Buitenkast bij Infocentrum N69 ingesteld

Het informatiecentrum Grenscorridor N69 heeft sinds kort een Automatische Externe Defibrillator (AED) die beschikbaar is voor de buurt.

Wederom uitstel uitspraak Raad van State PIP

Raad van State heeft de provincie Noord-Brabant per brief laten weten niet binnen de verlengde termijn van zes weken uitspraak te kunnen doen. Zij heeft de termijn opnieuw verlengd met zes weken voor de definitieve uitspraak over het Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor N69.

[12 3 4 5  >>  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait