Laatste nieuws

  • Eerste subsidie LEADER toegekend

    De subsidie is bedoeld voor lokale initiatieven die bijdragen aan het verbeteren en aantrekkelijker maken van het grenscorridorgebied.

  • Uitspraak Raad van State: plannen voor aanleg N69 onherroepelijk

    De Raad van State heeft op 13 juni 2018 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische planologische procedures voor de nieuwe provinciale weg tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden.

  • Meer algemeen nieuws

    Zie tabblad Nieuws.

Twitter updates

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait