Laatste nieuws

  • Informatiebijeenkomst LEADER-subsidie Grenscorridor N69 4 oktober 2018

    Wist je dat er een subsidieprogramma is voor initiatieven die het Grenscorridorgebied nóg beter en mooier maken? Op 4 oktober 2018 organiseert de Commissie LEADER in het kader van het Europese LEADER programma een informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers.

  • Eerste subsidie LEADER toegekend

    De subsidie is bedoeld voor lokale initiatieven die bijdragen aan het verbeteren en aantrekkelijker maken van het grenscorridorgebied.

  • Uitspraak Raad van State: plannen voor aanleg N69 onherroepelijk

    De Raad van State heeft op 13 juni 2018 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische planologische procedures voor de nieuwe provinciale weg tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden.

Twitter updates

No tweets found.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait