Laatste nieuws

  • Zitting Raad van State 10 april 2018

    De Raad van State heeft besloten pas op 10 april de zitting te houden over het Provinciaal Inpassingplan Grenscorridor N69. Zij heeft dit per brief gemeld. In deze brief geeft zij aan dat ze na de zitting binnen zes weken uitspraak wil doen, met daarbij de aanvulling dat deze termijn met ten hoogste zes weken verlengd wordt.

  • Meer algemeen nieuws

    Zie tabblad Nieuws.

Twitter updates

No tweets found.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait