Laatste nieuws

  • Informatiecentrum ivm zomervakantie gesloten

    Vanwege de vakantieperiode is het informatiecentrum tijdelijk gesloten van woensdag 25 juli tot en met woensdag 22 augustus. Vanaf woensdag 29 augustus bent u weer iedere woensdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur van harte welkom in het informatiecentrum op Braambos 5 in Westerhoven.

  • Eerste subsidie LEADER toegekend

    De subsidie is bedoeld voor lokale initiatieven die bijdragen aan het verbeteren en aantrekkelijker maken van het grenscorridorgebied.

  • Uitspraak Raad van State: plannen voor aanleg N69 onherroepelijk

    De Raad van State heeft op 13 juni 2018 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische planologische procedures voor de nieuwe provinciale weg tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden.

Twitter updates

No tweets found.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief, wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Please wait